Gode produkter, effektiv distribusjon

Matmegleren AS er en uavhengig grossist innen næringsmidler lokalisert på Søberg næringspark på Melhus. Vi tilbyr det meste innen lager og distribusjons tjenester i tempererte soner. Vi kan bistå med lagring, håndtering, plukk, ekspedering, distribusjon og andre administrative tjenester. Alt fra enkeltpaller til hele containere. Vi er plassert ca. 1 mil sør for Trondheim rett ved E6. Det gir kort avstand til tog, havn og næringsparkene på Tiller og Heimdal. Dette gjør oss meget konkurransedyktige på håndtering og distribusjon av varer i hele Norge.
 

Fasiliteter!

Vi har 5000 m² fordelt på fryselager, kjølelager og tørrlager. Tørrlagret kan endres til kjøl eller frys etter behov. Det er også mulighet til langtids lagring av containere for uttak etter behov.

Vi til tilbyr full digital håndtering av hele prosessen fra skanning ved mottak til lagring og utskipning. Det gir 100% kontroll på beholdning, holdbarhetsdatoer, parti, rullering og sporing. Inkludert her er støtte for å motta og sende EDI meldinger.