Vår historie

Historien om Matmegleren AS starter i det gamle meieriet på Reina ved Svartlamon i Trondheim i 1998. Firmaet ble grunnlagt av Kjell Åberg og Dag Freddy Henriksen. Siden den gang har selskapet vært i sterk vekst og i 2012 flyttet vi inn i nytt lagerbygg på Søberg på Melhus. I dag er selskapet en del av Bitastad AS.

Matmegleren disponerer 5000 kvm lagerlokaler og sysselsetter 17 årsverk fordelt på lager, ordre, innkjøp, salg og transportplanlegging.