Fasiliteter

Vi har 5000 m² fordelt på fryselager, kjølelager og tørrlager. Tørrlagret kan endres til kjøl eller frys etter behov. Det er også mulighet til langtids lagring av containere for uttak etter behov.

Vi til tilbyr full digital håndtering av hele prosessen fra skanning ved mottak til lagring og utskipning. Det gir 100% kontroll på beholdning, holdbarhetsdatoer, parti, rullering og sporing. Inkludert her er støtte for å motta og sende EDI meldinger.

 
5214